Faciliteter

En oversigt over aktivitesrum og de aktiviteter, der findes i dem. Nogle gange er det ikke dem alle, der er åbne. Det afhænger af, hvor mange voksne vi er og hvad børnene har lyst til. 

 

bubble