Faciliteter

En oversigt over aktivitesrum og de aktiviteter der findes i dem. Det vil være beskrivelser af aktiviteterne og ansvarlig for de forskellige aktiviteter - der vil være aktiviteter, der kræver tilmelding, tilmeldingsblanketter vil også kunne findes her 

 

bubblemedia